Opći podaci

Naziv tvrtke: 5F proizvodnja i design sistema d.o.o.
Skraćeni naziv: 5F d.o.o.

Sjedište: Laginjina 7, HR-52100 Pula
Poslovanje: Laginjina 7, HR-52100 Pula

OIB: 69297109618

IBAN: HR4023600001101263154 Zagrebačka banka d.d., Zagreb

Upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci Tt-95/3575-2; MBS 040024178.
Temeljni kapital 35.000,00Kn uplaćen u cijelosti.
Član uprave: Kristian Radolović

Podrška